ВЕСТИ

Коначна ранг листа у 2. уписном року

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА У 2. КОНКУРСНОМ РОКУ Кандидати који су примљени по коначној ранг листи, за упис подносе: 1. оригиналну диплому, 2. оригинална сведочанства свих разреда средње школе, 3. копију личне карте ако је са чипом – прочитану, 4. две фотографије формата 4,5×3,5 цм 5. семестралну уплату 3.500,00 динара на жиро рачун Школе (за индекс, ШВ обрасце, брошуру о правилима студија, програмске садржаје), 6. кандидати који плаћају школарину, доказ о уплати прве рате школарине у износу од 10.000,00 дин. на жиро рачун Школе, број: 840-1758666-57, број модела 97, позив на број (одобрење) 94-126-100502041, (укупан износ школарине је 55.000 динара, 1. рата 10.000,00 динара а преосталих 9 рата по 5.000,00 динара). Упис примљених кандидата је 06. и 07. септембра 2018. год. од 8 до 13 часова у канцеларији 109 (1. спрат).
Детаљније

Коначна ранг листа у 1. уписном року

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА У 1. УПИСНОМ РОКУ ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ САВРЕМЕНЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Кандидати који су примљени по коначној ранг листи, за упис подносе: 1. оригиналну диплому, 2. оригинална сведочанства свих разреда средње школе, 3. копију личне карте ако је са чипом - прочитану, 4. две фотографије формата 4,5x3,5 цм 5. семестралну уплату 3.500,00 динара на жиро рачун Школе (за индекс, ШВ обрасце, брошуру о правилима студија, програмске садржаје), 6. кандидати који плаћају школарину, доказ о уплати прве рате школарине у износу од 10.000,00 дин. на жиро   рачун Школе, број: 840-1758666-57, број модела 97, позив на број (одобрење) 94-126-100502041, (укупан износ школарине је 55.000 динара, 1. рата 10.000,00 динара а преосталих 9 рата по 5.000,00 динара). Упис примљених кандидата који се финансирају из…
Детаљније

Јединствена ранг листа у првом уписном року

ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ Приговор на број бодова на пријемном испиту кандидат може поднети у понедељак 2. јула 2018. године до 11:30 часова. Приговори на јединствену ранг листу подносе се на формулару који се добија у студентској служби (просторија 109). Преглед радова је у понедељак 2. јула 2018. год. у 12 часова.
Детаљније

Списак кандидата по просторијама за полагање пријемног испита

Обавештавају се кандидати који полажу пријемни испит да најкасније у 9:30 часова буду на паркингу испред средње грађевинске школе, где ће се вршити прозивка кандидата по распореду просторија који је дат у наставку. СПИСАК КАНДИДАТА ПО ПРОСТОРИЈАМА
Детаљније

Рок за продужење пријаве на конкурс

На основу одлуке Директора Школе бр. 02-450 од 27.06.2018. год. продужава се рок за пријављивање кандидата у првом конкурсном року  за упис студената у прву годину основних струковних студија у школској 2018/2019. Кандидати се могу пријавити у четвртак 28.06.2018. год. до 17 часова у служби за наставна и студентска питања на 1. спрату канцеларија 109.`
Детаљније

Консултације

Консултације у вези задатака за пријемни испит одржаће се 28.06.2018. године, од 16:15 часова, у амфитеатру А3. За сва остала питања, везано за пријемни испит, можете контактирати проф. Милицу Цветковић на мејл: milica.cvetkovic@vtsnis.edu.rs.
Детаљније

Радови – алтернативни правци

Због радова који се изводе у делу улице Александра Медведева, као и у дворишту Високе техничке школе струковних студија, кандидатима се препоручује да користе алтернативне путеве прилаза Школи и паркинге који су приказани на мапама.
Детаљније

Пријава кандидата на конкурс

Пријављивање кандидата на конкурс за упис студената у прву годину студијских програма основних струковних студија за школску 2018/2019. годину обавиће се 25., 26. и 27. јуна 2018. године од 8 до 15 часова у амфитеатру А3 (1. спрат). Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе фотокопије ових докумената (неоверене), и то: – сведочанства свих разреда средње школе, – диплому о положеном матурском испиту, – доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 4.000,00 динара на жиро рачун Школе број: 840-1758666-57, број модела 97, позив на број (одобрење) 94-126-100502041 (пример попуњене уплатнице), – кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош.
Детаљније
Конкурс за упис студената у прву годину студијских програма основних струковних студија за школску 2018/2019. годину.

Конкурс за упис студената у прву годину студијских програма основних струковних студија за школску 2018/2019. годину.

На основу дозволе за рад Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одлуке Владе о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета РС за високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2018/2019. години („Службени гласник РС“ бр. 37/2018), ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ, оглашава   КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ           ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Нишу уписује у прву годину студијских програма основних струковних студија 360 студената, од којих 205 на студије из буџета и 155 који плаћају школарину, на следећим акредитованим студијским програмима: НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Број студената Који се финансирају из буџета Који плаћају школарину Укупно  ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО…
Детаљније