ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Уз пријаву на конкурс, кандидати подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе фотокопије ових докумената:
– Диплому о положеном завршном испиту,
– Сведочанства свих разреда средње школе,
– Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита на жиро рачун Школе број:

 

840-1758666-57
број модела 97
позив на број (одобрење) 94-126-100502041

 

Након предаје докумената кандидат добија потврду о поднетој пријави, коју чува, ради уписа или подизања докумената.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом потврду о поднетој пријави и личну карту или пасош.