ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Пријављивање кандидата и предаја потребних докумената за упис na Основнe струковне студије у школској 2020/2021. години,  на Одсеку Ниш вршиће се онлајн на адреси: http://nis.akademijanis.edu.rs/prijava-prijemni-nis (УПУТСТВО за онлајн пријаву) и у служби за студентска питања (канцеларија 109 на 1. спрату).

Термини за пријављивање су 22., 23. и 24. јун 2020. год. у периоду од 8 до 14 часова.

Кандидати који се пријављују лично у Одсеку Ниш, приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе фотокопије ових докумената, и то:

сведочанства свих разреда средње школе,
диплому о положеном матурском испиту,
доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Aкадемије техничко-васпитачких струковних студија број:  840-2111666-06, позив на број 02.,
кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош.