Акредитације


На основу Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Србије“ бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10) и члана 10. став 3. Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма („Службени гласник РС“ број 106/06, 112/08), Комисија за акредитацију и проверу квалитета, на седници одржаној 27. априла 2012. године, донела је Одлуку о акредитацији Високе техничке школе струковних студија у Нишу, број: 612-00-00155/2012-04 од 27. априла 2012. године.

Дозволу за рад, Допуну дозволе за рад (2008), Допуну дозволе за рад (2010) и  Допуну дозволе за рад (2015) је издало Министарство просвете и спорта Републике Србије број: 612-00-478/2007-04 од 17. маја 2007. год., 612-00-350/2008-12 од 17. априла 2008. год.,  612-00-962/2010-4 од 1. новембра 2010. год. и 612-00-00517/2015-06  од 30. септембра 20115. год. за следеће студијске програме:


АКРЕДИТАЦИЈЕ основне струковне студијама ( I степен високог образовања)


ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
– из области индустријског инжењерства и индустријског менаџмента
– Стручни назив – звање: Струковни инжењер индустријског инжењерства


ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
– из области саобраћајног инжењерства
– Стручни назив- звање: Струковни инжењер саобраћаја


КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
– из области електротехничког и рачунарског инжењерства
– Стручни назив – звање: струковни инжењер електротехнике и рачунарства


САВРЕМЕНЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
– из области електротехничког и рачунарског инжењерства
– Стручни назив – звање: струковни инжењер електротехнике и рачунарства


ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
– из области грађевинског инжењерства.
– Стручни назив – звање: струковни инжењер грађевинског инжењерства


ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
– из области инжењерства заштите животне средине
– Стручни назив- звање: струковни инжењер заштите животне средине
АКРЕДИТАЦИЈЕ мастер струковне студије (II степен високог образовања)


УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
– из области инжењерства заштите животне средине
– Стручни назив – звање: Струковни мастер инжењер заштите животне средине


МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
– из електротехничког и рачунарског инжењерства
– Стручни назив – звање: Струковни мастер инжењер електотехнике и рачунарства


ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И УПРАВЉАЊЕ ИЗГРАДЊОМ
– из грађевинског инжењерства
– Стручни назив – звање: Струковни мастер инжењер грађевинарства


ПРОИЗВОДНО-ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
– из машинског инжењерства
– Стручни назив – звање: Струковни мастер инжењер машинства


ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
– из саобраћајног инжењерства
– Стручни назив – звање: Струковни мастер инжењер саобраћаја


ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И СИСТЕМИ
– из електротехничког и рачунарског инжењерства
– Стручни назив – звање: Струковни мастер инжењер информационих технологија и система