УписПоштовани будући студенти,

Висока техничка школа струковних студија из Ниша је модерна високо-образовна уставнова која се значајно поноси својом историјом, већ четрдесет година. Школа непрестано образује струковне инжењере за потребе привреде и индустрије и посвећена је стварању и припреми будућих образовних лидера.

Савремен и иновативан приступ учењу, модерне технологије, обезбеђује нашим студентима практична знања и вештине потребне будућим инжењерима саобраћаја, електронике, машинства, грађевине и заштите животне средине. Ангажовање студената на практичним пројектима, где решавају проблеме и налазе стручна решења, обезбеђује им почетно искуство које будући послодавци траже од младих инжењера. То је разлог зашто Школа непрестано улаже у опремање просторија и лабораторија, уз посебан нагласак на важност сталног и перманентног усавршавања кроз целоживотно образовање.

Школа пружа сталну подршку својим запосленима у остваривању њихових пуних потенцијала како би својим знањем и умећем стално побољшавали наставни процес. Бројни пројекти, како образовни (нпр. Темпус/Eрасмус), тако и развојни, намењени привреди, развијају се у Школи и нашим лабораторијама, а све са крајњим циљем пружања стручног и практичног знања нашим студентима. Брз и ефикасан трансфер знања и вештина, стручност и експертизе у појединим областима технике, учинили су Школу препознатљиву на тржишту рада. Бројна партнерства са реномираним компанијама, установама и институцијама потврђују наш квалитет. Да би студент стекао звање струковног инжењера, а самим тим и завршио студије I степена, у трајању од три године са укупно 180 ЕСПБ, неопходно је да активно учествује у наставном процесу, континуално ради на својим пројектним задацима, али и да у тимском раду примени стечене вештине.

Зато спремно очекујемо нове изазове, уверени да ћемо заједно са Вама, умети да одговоримо.

Срећно!

Зашто студирати на Високој Техничкој Школи струковних студија из Ниша?1. Зато што иза нас стоји четири деценије дуге и успешне традиције и што ппредњачимо у осавремењавању друштва;

2. Зато што су наши студијски програми и наше дипломе препознате на тржишту рада;

3. Зато што ВТШ успешно повезује традицију некада моћне индустрије нашег града и иновацију, академску снагу и интелектуалну радозналост, индивидуално трагање и грађанску одговорност;

4. Зато што се у току студија на ВТШ студент може ослањати на професоре одабране, не само по стручним способностима, већ и на основу њиховог односа према позиву који су одабрали;

5. Зато што ВТШ вам обезбеђује професионалну стручну праксу, и могућност примене стечених знања у реалним производним процесима;

6. Зато што треба имати на уму да професионални живот није само професија већ и живот;

7. Зато што је време проведено на ВТШ, време за истраживање и проширивање знања, време за развој пријатељстава која могу трајати читавог живота, време за преображај средњошколаца у одрасле људе са сопственим ставовима и мишљењем;

8. Зато што желите да постанете добар инжењер који ће брзо наћи своје место на тржишту рада и верујете у себе;

9. Зато што је ВТШ међу првима у Србији акредитована као високо-школска установа са шест својих студијских програма на основним и пет студијских програма на специјалистичким програмима;

10. Зато што њене дипломе значе: • КВАЛИТЕТ • ЕФИКАСНОСТ • ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТ• ЗАПОШЉЕЊЕ • КАРИЈЕРА.

Акредитација школе и студијских програмаНа основу Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије" бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10) и члана 10. став 3. Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма ("Службени гласник РС" број 106/06, 112/08), Комисија за акредитацију и проверу квалитета, на седници одржаној 27. априла 2012. године, донела је Одлуку о акредитацији Високе техничке школе струковних студија у Нишу, број: 612-00-00155/2012-04 од 27. априла 2012. године.

Дозволу за рад, Допуну дозволе за рад (2008) и Допуну дозволе за рад (2010) је издало Министарство просвете и спорта Републике Србије број: 612-00-478/2007-04 од 17. маја 2007. год., 612-00-350/2008-12 од 17. априла 2008. год. и 612-00-962/2010-4 од 1. новембра 2010. год. за следеће студијске програме:


АКРЕДИТАЦИЈЕ основне струковне студијама ( I степен високог образовања)

1. ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
- из области индустријског инжењерства и индустријског менаџмента.
- Стручни назив - звање: Струковни инжењер индустријског инжењерства
2. ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
- из области саобраћајног инжењерства
- Стручни назив- звање: Струковни инжењер саобраћаја
3. КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
- из области електротехничког и рачунарског инжењерства.
- Стручни назив - звање: струковни инжењер електротехнике и рачунарства
4. САВРЕМЕНЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
- из области електротехничког и рачунарског инжењерства.
- Стручни назив - звање: струковни инжењер електротехнике и рачунарства
5. ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
- из области грађевинског инжењерства.
- Стручни назив - звање: струковни инжењер грађевинског инжењерства
6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
- из области инжењерства заштите животне средине.
- Стручни назив- звање: струковни инжењер заштите животне средине

АКРЕДИТАЦИЈЕ специјалистичке струковне студије (II степен високог образовања)

1. ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
- из области инжењерства заштите животне средине
- Стручни назив - звање: Специјалиста - струковни инжењер заштите животне средине
2. БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
- из области сабраћајног инжењерства
- Стручни назив - звање: Специјалиста - струковни инжењер саобраћаја
3. КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
- из области електротехничког и рачунарског инжењерства.
- Стручни назив - звање: Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства
4. САВРЕМЕНЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
- из области електротехничког и рачунарског инжењерства.
- Стручни назив - звање: Специјалиста - струковни инжењер електротехнике и рачунарства
5. КОМУНАЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО
- из области грађевинског инжењерства.
- Стручни назив - звање: Специјалиста - струковни инжењер грађевинског инжењерства.

ВЕСТИОдлука о упису кандидата који су положили пријемни испит на другој високошколској установи у школској 2017/2018.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА У 1. УПИСНОМ РОКУ

• Индустријско инжењерство

• Друмски саобраћај

• Комуникационе технологије

• Савремене рачунарске технологије

• Грађевинско инжењерство

• Заштита животне средине


ОБАВЕШТЕЊЕ


Кандидати који су примљени по коначној ранг листи, за упис подносе:

1. оригиналну диплому,

2. оригинална сведочанства свих разреда средње школе,

3. извод из матичне књиге рођених и копију личне карте ако је са чипом - прочитану,

4. две фотографије формата 4,5x3,5 цм

5. семестралну уплату 2.000,00 динара на жиро рачун Школе (за индекс, ШВ обрасце, брошуру о правилима студија, програмске садржаје),

6. кандидати који плаћају школарину, доказ о уплати прве рате школарине у износу од 15.000,00 дин. на жиро рачун Школе, број: 840-1758666-57, број модела 97, позив на број (одобрење) 94-126-100502041, (укупан износ школарине је 60.000 динара, 1. рата 15.000,00 динара а преосталих 9 рата по 5.000,00 динара).

Упис примљених кандидата који се финансирају из буџета је 11. и 12. јула 2017. год. од 9 до 13 часова у канцеларији 109 (1. спрат).

Упис примљених кандидата који плаћају школарину је 13. јула 2017. год. од 9 до 13 часова у канцеларији 109 (1. спрат).

>ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА У 1. УПИСНОМ РОКУ<

Приговор на број бодова на пријемном испиту кандидат може поднети у понедељак 3. јула 2017. године до 11:30 часова. Приговори на јединствену ранг листу подносе се на формулару који се добија у студентској служби (просторија 109). Преглед радова је у понедељак 3. јула 2017. год. у 12 часова.

Консултације из математике за полагање пријемног испита биће одржане у четвртак 29.06.2017. год. и амфитеатру А3 у 16 часова.


Припремна настава за полагање пријемног испита за упис у шк. 2017/2018. годину


Припремна настава за полагање пријемног испита из математике одржаће се од 12. до 23. јуна 2017. године у времену од 16 до 20 часова.
Припремна настава траје 40 часова. Кандидати уз пријаву за припремну наставу достављају доказ о уплати износа од 4.400,00 динара на жиро рачун Школе број: 840-1758666-57, број модела 97, позив на број (одобрење) 94-126-100502041. У наведени износ је урачунат информатор са урађеним задацима за пријемни испит који кандидат добија приликом подношења пријаве.
Обрасци пријава се налазе у библиотеци Школе, пријаве се могу подносити сваког радног дана од 8 до 14 часова у библиотеци Школе.

Први конкурсни рок за упис студената у прву годину студијских програма основних струковних студија за школску 2017/2018. годину

- Пријављивање кандидата: 26., 27. и 28. јун 2017. године од 8 до 14 часова;
- Полагање пријемног испита: 30. јун 2017. године у 10 часова;
- Објављивање јединствене ранг листе до 03. јула 2017. године;
- Објављивање коначне ранг листе до 06. јула 2017. године
- Упис примљених кандидата за буџетске студенте: 11. и 12. јул 2017. године,
- Упис примљених кандидата за студенте који се сами финансирају:13. јул 2017. године.

>Конкурс за упис студената у прву годину студијских програма основних струковних студија за шк. 2017/2018. годину<

Информатор са збирком задатака за полагање пријемног испитаИНФОРМАТОР СЕ МОЖЕ КУПИТИ У СКРИПТАРНИЦИ ШКОЛЕ
>Преузми збирку задатака 2006 - 2016<

Пpијава на конкурс и разна обавештења


Уз пријаву на конкурс, кандидати подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе фотокопије ових докумената:
- Диплому о положеном завршном испиту,
- Сведочанства свих разреда средње школе,
- Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 4.000,00 динара на жиро рачун Школе број:

840-1758666-57
број модела 97
позив на број (одобрење) 94-126-100502041

Након предаје докумената кандидат добија потврду о поднетој пријави, коју чува, ради уписа или подизања докумената.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом потврду о поднетој пријави и личну карту или пасош.

Корисне информације

1КОЛИКО ТРАЈУ СТУДИЈЕ НА ВИСОКОЈ ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ?
Основне струковне студије на свим смеровима трају три школске године (шест семестара). Специјалистичке струковне студије трају једну годину (након завршених основних студија), односно два семестра.
2КОЈЕ ЗВАЊЕ СТИЧУ СТУДЕНТИ НАКОН ЗАВРШЕНИХ СТУДИЈА НА ВИСОКОЈ ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ?
Након завршених студија, студенти стичу први степен високог образовања и звање струковних инжењера одговарајуће струке (енг. bachelor appl.). а након завршених специјалистичких студија стичу други степен високог образовања и стручни назив (звање) специјалиста одговарајуће области.
3КО ИМА ПРАВО НА УПИС?
Право на високо образовање, односно упис у Високу техничку школу струковних студија имају лица са претходно стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит из математике.
4КАДА СЕ КАНДИДАТ ОПРЕДЕЉУЈЕ ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ КОЈИ ЋЕ СТУДИРАТИ?
Кандидати морају да се определе за студијски програм који ће студирати одмах при подношењу пријаве за упис.
5КОЛИКО СТУДЕНАТА УПИСУЈЕ ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА?
Министарство просвете Републике Србије расписује крајем маја конкурс којим одређује број студената који се може уписати на прву годину студија. Конкурсом је дефинисан следећи број студената по смеровима:
Назив студијског програма Број студената
Који се финансирају из буџета Који плаћају школарину Укупно
Индустријско инжењерство 30 30 60
Друмски саобраћај 35 25 60
Савремене рачунарске технологије 35 25 60
Комуникационе технологије 35 25 60
Грађевинско инжењерство 35 25 60
Заштита животне средине 30 30 60
6ШТА ЗНАЧИ СТУДИРАТИ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА, А ШТА НА ТЕРЕТ САМОФИНАНСИРАЊА?
Кандидати који студирају на терет буџета не плаћају школарину, имају права на смештај у студентском дому и имају дотирану исхрану у студентској мензи. Кандидати који студирају на терет самофинансирања плаћају школарину, немају права да конкуришу за смештај у студентском дому, а исхрану у студентској мензи плаћају по нешто вишим ценама.
7КАКО СЕ БОДУЈУ КАНДИДАТИ ПРИЛИКОМ УПИСА?
Кандидат за упис на основне студије може да оствари највише 100 бодова од којих 40 бодова за успех у претходном школовању, а 60 бодова за успех показан на пријемном испиту. На основу збира бодова са пријемног испита и бодова добијених за успех у претходном школовању врши се рангирање кандидата на основу чега се они уписују на студије у статусу студената који се финансирају на терет буџета или као студенти који се сами финансирају. Место на јединственој ранг листа одређује да ли кандидат може бита уписан у прву годину основних студија као и да ли ће бита финансиран не терет буџета. У прву годину основних студија може бита уписан кандидат који се налази на јединственој ранг листа за студијски програм до броја предвиђеног конкурсом и који има најмање 30 бодова. Уколико један или више кандидата имају иста број бодова на ранг листа, предност има кандидат са већим бројем бодова из средње школе. Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Школа ће уписати наредног кандидата према редоследу на јединственој ранг листи.
8КО ИМА ПРАВО ДА СТУДИРА НА ТЕРЕТ БУЏЕТА?
Студент може да се упише на терет буџета ако се налази на ранг листи у оквиру броја који је одобрен за финансирање из буџета РС и има минимум 50 бодова. Освојени бодови односе се на успех у средњој школи и бодове освојене на пријемном испиту.
9КО СЕ УПИСУЈЕ НА ТЕРЕТ САМОФИНАНСИРАЊА?
На терет самофинансирања уписују се кандидати који су освојили минимум 30 бодова, а на ранг листи се налазе у оквиру броја који је на одређеном студијском програму предвиђен за студирање на терет самофинансирања.
10ПОД КОЈИМ УСЛОВИМА СТУДЕНТ МОЖЕ ИЗ СТАТУСА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕГ ДА ПРЕЂЕ У СТАТУС СТУДЕНТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА?
Самофинансирајући студент који у току школске године оствари 60 ЕСПБ бодова може у наредној школској години да пређе у статус који се финансира из буџета, ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета.
11АНАЛИЗА УПИСНИХ РОКОВА 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.
УПИСНИ РОК 2016/2017

Студијски програм Буџет
-минимум-
Самофинансирање
-минимум-
Индустријско инжењерство (ИНИ) 62,52 52,72
Друмски саобраћај (ДРС) 64,00 49,14
Савремене рачунарске технологије (СРТ) 72,02 62,92
Комуникационе технологије (КОТ) 58,20 48,86
Грађевинско инжењерство (ГРИ) 56,00 /
Заштита животне средине (ЗЖС) 51,34 41,78

УПИСНИ РОК 2015/2016

Студијски програм Буџет
-минимум-
Самофинансирање
-минимум-
Индустријско инжењерство (ИНИ) 50,12 35,10
Друмски саобраћај (ДРС) 77,38 66,92
Савремене рачунарске технологије (СРТ) 78,94 64,94
Комуникационе технологије (КОТ) 54,18 34,68
Грађевинско инжењерство (ГРИ) 52,30 /
Заштита животне средине (ЗЖС) 57,20 37,80

УПИСНИ РОК 2014/2015

Студијски програм Буџет
-минимум-
Самофинансирање
-минимум-
Индустријско инжењерство (ИНИ) 51,06 41,34
Друмски саобраћај (ДРС) 65,22 49,10
Савремене рачунарске технологије (СРТ) 65,68 48,28
Комуникационе технологије (КОТ) 57,06 40,30
Грађевинско инжењерство (ГРИ) 53,54 /
Заштита животне средине и просторно планирање (ЗПП) 54,54 31,00

УПИСНИ РОК 2013/2014

Студијски програм Буџет
-минимум-
Самофинансирање
-минимум-
Индустријско инжењерство (ИНИ) 50,66 /
Друмски саобраћај (ДРС) 73,20 64,18
Савремене рачунарске технологије (СРТ) 63,34 45,68
Комуникационе технологије (КОТ) 55,42 32,82
Грађевинско инжењерство (ГРИ) 51,60 /
Заштита животне средине и просторно планирање (ЗПП) 54,00 35,06

Галерија

Наук није баук, Дан отворених врата


Кликните на албум за више слика
DSCN0879
« 1 of 50 »

Пријемни испит, додела индекса и додела диплома

Кликните на албум за више слика
10DSCN5655
« 1 of 45 »

Спортске активности

Кликните на албум за више слика
46DSCN0057
« 1 of 49 »

VTŠ Apps Team

Кликните на албум за више слика
1
« 1 of 27 »

Све потребне информације везане  за упис можете добити од саветника за упис Магдалене Крстић Цветковић на број телефона 018 588 211 или лично у канцеларији 202.