УписПоштоване будуће колегинице и колеге,

Добро дошли у Ваш нови академски дом - Високу техничку школу струковних студија у Нишу. Одлуком да упишете ову школу започели сте нову етапу у свом животу. После успеха који сте постигли у средњој школи и пријемног испита ви ћете се наћи међу најбољима којима ће припасти част да стекну диплому струковног инжењера и специјалисте у одговарајућој области технике.

Руководство Школе, наставници, сарадници и сви запослени у томе ће вам несебично помагати. Определили сте се за одговоран и високо цењен позив који тражи потпуну посвећеност и усавршавање током целог живота. Те захтеве могу да испуне само најбољи, зато смо поносни на све вас који ћете конкурисати за место у нашој Школи и уписати се на један од студијских програма које вам нудимо.

Изузетно висок рејтинг и 41-годишња традиција образовања, обавезује Школу да, кроз иновиране и функционалне наставне садржаје, уз примену модерних метода учења и студирања и уз технолошку подршку најновијих учила, обезбеди ефикасне и ефективне резултате студирања.

Уверите се да ми то успешно радимо. Када добијете индекс, постаћете део велике породице Високе техничке школе из Ниша коју чини више хиљада студената.

Срећно!

Зашто студирати на Високој Техничкој Школи струковних студија из Ниша?
- Висока техничка школа струковних студија из Ниша је угледна високошколска институција са 41 годином дугом традицијом образовања. У склопу реформе високог образовања, Школа је 2007. године постала акредитована самостална државна установа која остварује основне струковне и специјалистичке студије (први и други степен високог образовања) у оквиру научног поља техничко-технолошких наука.

- Сви студијски програми, како на основним тако и на специјалистичим студијама, су реакредитовани 2017. године, урађени по принципима Болоњске декларације и усаглашени са одредбама Закона о високом образовању.

- У Школи раде високостручни наставници и сарадници који студентима пружају теоријска и практична знања кроз разне облике интерактивне наставе.

- Студије на Високој школи у Нишу прате динамичне промене у науци и техници у свету и потребе за новим знањима и вештинама који се од инжењера технике захтевају у стручном раду и другим пословима које ови стручњаци обављају.

- Студијски програми су компатибилни са програмима истих усмерења на иностраним колеџима.

- Школа повезује иновацију и традицију на начин да наставни план и организација студија дају могућност студенту да бира стручно образовање према области у којој жели да ради после завршетка студија.

- Студенти су укључени у практичне пројекте на којима примењују знања, развијају вештине и стичу искуства неопходна за обављање посла инжењера.

- Студенти имају занимљив друштвени живот кроз активности своје организације - студентског парламента.

- Школа се налази у ширем центру Ниша, аутобуским линијама је добро повезана са свим градским насељима. У непосредној близини Школе налазе се и студентски дом и менза.

Акредитација школе и студијских програмаНа основу Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије" бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10) и члана 10. став 3. Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма ("Службени гласник РС" број 106/06, 112/08), Комисија за акредитацију и проверу квалитета, на седници одржаној 27. априла 2012. године, донела је Одлуку о акредитацији Високе техничке школе струковних студија у Нишу, број: 612-00-00155/2012-04 од 27. априла 2012. године.

Дозволу за рад, Допуну дозволе за рад (2008) и Допуну дозволе за рад (2010) је издало Министарство просвете и спорта Републике Србије број: 612-00-478/2007-04 од 17. маја 2007. год., 612-00-350/2008-12 од 17. априла 2008. год. и 612-00-962/2010-4 од 1. новембра 2010. год. за следеће студијске програме:


АКРЕДИТАЦИЈЕ основне струковне студијама ( I степен високог образовања)

1. ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
- из области индустријског инжењерства и индустријског менаџмента.
- Стручни назив - звање: Струковни инжењер индустријског инжењерства
2. ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
- из области саобраћајног инжењерства
- Стручни назив- звање: Струковни инжењер саобраћаја
3. КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
- из области електротехничког и рачунарског инжењерства.
- Стручни назив - звање: струковни инжењер електротехнике и рачунарства
4. САВРЕМЕНЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
- из области електротехничког и рачунарског инжењерства.
- Стручни назив - звање: струковни инжењер електротехнике и рачунарства
5. ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
- из области грађевинског инжењерства.
- Стручни назив - звање: струковни инжењер грађевинског инжењерства
6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
- из области инжењерства заштите животне средине.
- Стручни назив- звање: струковни инжењер заштите животне средине

АКРЕДИТАЦИЈЕ специјалистичке струковне студије (II степен високог образовања)

1. ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
- из области инжењерства заштите животне средине
- Стручни назив - звање: Специјалиста - струковни инжењер заштите животне средине
2. БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
- из области сабраћајног инжењерства
- Стручни назив - звање: Специјалиста - струковни инжењер саобраћаја
3. КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
- из области електротехничког и рачунарског инжењерства.
- Стручни назив - звање: Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства
4. САВРЕМЕНЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
- из области електротехничког и рачунарског инжењерства.
- Стручни назив - звање: Специјалиста - струковни инжењер електротехнике и рачунарства
5. КОМУНАЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО
- из области грађевинског инжењерства.
- Стручни назив - звање: Специјалиста - струковни инжењер грађевинског инжењерства.

ВЕСТИПрипремна настава за полагање пријемног испита за упис у шк. 2017/2018. годину

Припремна настава за полагање пријемног испита из математике одржаће се од 12. до 23. јуна 2017. године у времену од 16 до 20 часова.
Припремна настава траје 40 часова. Кандидати уз пријаву за припремну наставу достављају доказ о уплати износа од 4.400,00 динара на жиро рачун Школе број: 840-1758666-57, број модела 97, позив на број (одобрење) 94-126-100502041. У наведени износ је урачунат информатор са урађеним задацима за пријемни испит који кандидат добија приликом подношења пријаве.
Обрасци пријава се налазе у библиотеци Школе, пријаве се могу подносити сваког радног дана од 8 до 14 часова у библиотеци Школе.

Први конкурсни рок за упис студената у прву годину студијских програма основних струковних студија за школску 2017/2018. годину

- Пријављивање кандидата: ускоро....
- Полагање пријемног испита: ускоро....
- Објављивање јединствене ранг листе: ускоро...
- Објављивање коначне ранг листе: ускоро....
- Упис примљених кандидата: ускоро....

Информатор са збирком задатака за полагање пријемног испитаИНФОРМАТОР СЕ МОЖЕ КУПИТИ У СКРИПТАРНИЦИ ШКОЛЕ
>Преузми збирку задатака 2006 - 2016<

Пpијава на конкурс и разна обавештења


Уз пријаву на конкурс, кандидати подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе фотокопије ових докумената:
- Диплому о положеном завршном испиту,
- Сведочанства свих разреда средње школе,
- Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 4.000,00 динара на жиро рачун Школе број:

840-1758666-57
број модела 97
позив на број (одобрење) 94-126-100502041

Након предаје докумената кандидат добија потврду о поднетој пријави, коју чува, ради уписа или подизања докумената.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом потврду о поднетој пријави и личну карту или пасош.

Корисне информације

1КОЛИКО ТРАЈУ СТУДИЈЕ НА ВИСОКОЈ ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ?
Основне струковне студије на свим смеровима трају три школске године (шест семестара). Специјалистичке струковне студије трају једну годину (након завршених основних студија), односно два семестра.
2КОЈЕ ЗВАЊЕ СТИЧУ СТУДЕНТИ НАКОН ЗАВРШЕНИХ СТУДИЈА НА ВИСОКОЈ ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ?
Након завршених студија, студенти стичу први степен високог образовања и звање струковних инжењера одговарајуће струке (енг. bachelor appl.). а након завршених специјалистичких студија стичу други степен високог образовања и стручни назив (звање) специјалиста одговарајуће области.
3КО ИМА ПРАВО НА УПИС?
Право на високо образовање, односно упис у Високу техничку школу струковних студија имају лица са претходно стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит из математике.
4КАДА СЕ КАНДИДАТ ОПРЕДЕЉУЈЕ ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ КОЈИ ЋЕ СТУДИРАТИ?
Кандидати морају да се определе за студијски програм који ће студирати одмах при подношењу пријаве за упис.
5КОЛИКО СТУДЕНАТА УПИСУЈЕ ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА?
Министарство просвете Републике Србије расписује крајем маја конкурс којим одређује број студената који се може уписати на прву годину студија. Конкурсом је дефинисан следећи број студената по смеровима:
Назив студијског програма Број студената
Који се финансирају из буџета Који плаћају школарину Укупно
Индустријско инжењерство 30 30 60
Друмски саобраћај 35 25 60
Савремене рачунарске технологије 35 25 60
Комуникационе технологије 35 25 60
Грађевинско инжењерство 35 25 60
Заштита животне средине 30 30 60
6ШТА ЗНАЧИ СТУДИРАТИ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА, А ШТА НА ТЕРЕТ САМОФИНАНСИРАЊА?
Кандидати који студирају на терет буџета не плаћају школарину, имају права на смештај у студентском дому и имају дотирану исхрану у студентској мензи. Кандидати који студирају на терет самофинансирања плаћају школарину, немају права да конкуришу за смештај у студентском дому, а исхрану у студентској мензи плаћају по нешто вишим ценама.
7КАКО СЕ БОДУЈУ КАНДИДАТИ ПРИЛИКОМ УПИСА?
Кандидат за упис на основне студије може да оствари највише 100 бодова од којих 40 бодова за успех у претходном школовању, а 60 бодова за успех показан на пријемном испиту. На основу збира бодова са пријемног испита и бодова добијених за успех у претходном школовању врши се рангирање кандидата на основу чега се они уписују на студије у статусу студената који се финансирају на терет буџета или као студенти који се сами финансирају. Место на јединственој ранг листа одређује да ли кандидат може бита уписан у прву годину основних студија као и да ли ће бита финансиран не терет буџета. У прву годину основних студија може бита уписан кандидат који се налази на јединственој ранг листа за студијски програм до броја предвиђеног конкурсом и који има најмање 30 бодова. Уколико један или више кандидата имају иста број бодова на ранг листа, предност има кандидат са већим бројем бодова из средње школе. Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Школа ће уписати наредног кандидата према редоследу на јединственој ранг листи.
8КО ИМА ПРАВО ДА СТУДИРА НА ТЕРЕТ БУЏЕТА?
Студент може да се упише на терет буџета ако се налази на ранг листи у оквиру броја који је одобрен за финансирање из буџета РС и има минимум 50 бодова. Освојени бодови односе се на успех у средњој школи и бодове освојене на пријемном испиту.
9КО СЕ УПИСУЈЕ НА ТЕРЕТ САМОФИНАНСИРАЊА?
На терет самофинансирања уписују се кандидати који су освојили минимум 30 бодова, а на ранг листи се налазе у оквиру броја који је на одређеном студијском програму предвиђен за студирање на терет самофинансирања.
10ПОД КОЈИМ УСЛОВИМА СТУДЕНТ МОЖЕ ИЗ СТАТУСА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕГ ДА ПРЕЂЕ У СТАТУС СТУДЕНТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА?
Самофинансирајући студент који у току школске године оствари 60 ЕСПБ бодова може у наредној школској години да пређе у статус који се финансира из буџета, ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета.
11АНАЛИЗА УПИСНИХ РОКОВА 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.
УПИСНИ РОК 2016/2017

Студијски програм Буџет
-минимум-
Самофинансирање
-минимум-
Индустријско инжењерство (ИНИ) 62,52 52,72
Друмски саобраћај (ДРС) 64,00 49,14
Савремене рачунарске технологије (СРТ) 72,02 62,92
Комуникационе технологије (КОТ) 58,20 48,86
Грађевинско инжењерство (ГРИ) 56,00 /
Заштита животне средине (ЗЖС) 51,34 41,78

УПИСНИ РОК 2015/2016

Студијски програм Буџет
-минимум-
Самофинансирање
-минимум-
Индустријско инжењерство (ИНИ) 50,12 35,10
Друмски саобраћај (ДРС) 77,38 66,92
Савремене рачунарске технологије (СРТ) 78,94 64,94
Комуникационе технологије (КОТ) 54,18 34,68
Грађевинско инжењерство (ГРИ) 52,30 /
Заштита животне средине (ЗЖС) 57,20 37,80

УПИСНИ РОК 2014/2015

Студијски програм Буџет
-минимум-
Самофинансирање
-минимум-
Индустријско инжењерство (ИНИ) 51,06 41,34
Друмски саобраћај (ДРС) 65,22 49,10
Савремене рачунарске технологије (СРТ) 65,68 48,28
Комуникационе технологије (КОТ) 57,06 40,30
Грађевинско инжењерство (ГРИ) 53,54 /
Заштита животне средине и просторно планирање (ЗПП) 54,54 31,00

УПИСНИ РОК 2013/2014

Студијски програм Буџет
-минимум-
Самофинансирање
-минимум-
Индустријско инжењерство (ИНИ) 50,66 /
Друмски саобраћај (ДРС) 73,20 64,18
Савремене рачунарске технологије (СРТ) 63,34 45,68
Комуникационе технологије (КОТ) 55,42 32,82
Грађевинско инжењерство (ГРИ) 51,60 /
Заштита животне средине и просторно планирање (ЗПП) 54,00 35,06

Галерија

Наук није баук


Кликните на албум за више слика
DSCN9704
« 1 of 12 »

Пријемни испит, додела индекса и додела диплома

Кликните на албум за више слика
10DSCN5655
« 1 of 45 »

Спортске активности

Кликните на албум за више слика
46DSCN0057
« 1 of 49 »

VTŠ Apps Team

Кликните на албум за више слика
1
« 1 of 44 »
 
 

Контакт