НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА У 1. УПИСНОМ РОКУ
ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
САВРЕМЕНЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Кандидати који су примљени по коначној ранг листи, за упис подносе:
1. оригиналну диплому,
2. оригинална сведочанства свих разреда средње школе,
3. копију личне карте ако је са чипом – прочитану,
4. две фотографије формата 4,5×3,5 цм
5. семестралну уплату 3.500,00 динара на жиро рачун Школе (за индекс, ШВ обрасце, брошуру о правилима студија, програмске садржаје),
6. кандидати који плаћају школарину, доказ о уплати прве рате школарине у износу од 10.000,00 дин. на жиро   рачун Школе, број: 840-1758666-57, број модела 97, позив на број (одобрење) 94-126-100502041, (укупан износ школарине је 55.000 динара, 1. рата 10.000,00 динара а преосталих 9 рата по 5.000,00 динара).
Упис примљених кандидата који се финансирају из буџета је 04. и 05. јула  2018. год. од 8 до 13 часова у амфитеатру А3 (1. спрат).
Упис примљених кандидата који плаћају школарину је 06. јула  2018. год. од 8 до 13 часова у амфитеатру А3 (1. спрат).
Напомена: Због радова на реновирању дворишта школе, улаз са стране средње грађевинске школе биће затворен. Улаз у школу је могућ из правца средњих машинских школа (мапа прилаза).

ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ
Приговор на број бодова на пријемном испиту кандидат може поднети у понедељак 2. јула 2018. године до 11:30 часова. Приговори на јединствену ранг листу подносе се на формулару који се добија у студентској служби (просторија 109). Преглед радова је у понедељак 2. јула 2018. год. у 12 часова.

РЕШЕНИ ЗАДАЦИ СА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ОДРЖАНОГ 29.06.2018. ГОД.
ПОЧЕТНА

ИНФОРМАЦИЈЕ

ПРИПРЕМНА НАСТАВА
КОНКУРС
ПРИЈАВА НА КОНКУРС

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
САВРЕМЕНЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
99
године рада
99
дипломираних
99
студијских програма
99
студената