Поштовани будући студенти,

Академија техничко-васпитачких струковних студија – Одсек Ниш (раније Висока техничка школа струковних студија) више од четири деценије образује успешне струковне инжењере за потребе привреде и индустрије. Лидери смо струковног образовања у овом делу Србије из године у годину потврђујемо то лидерство. Иновативан приступ наставном процесу учењу, отвореност ка новинама које доноси индутријска револуција 4.0, омогућује нашим студетнима нова аликативна знања која су потребна тржишту рада.
Тржиште рада добро препознаје струковне инжењере саобраћаја, ИКТ-а, електронике, машинства, грађевине, архитектуре и заштите животне средине са дипломама наше установе.
Наша опредељеност и отвореност у сарадњи са привредом, отворила је врата нашим студетнима да се оспособљавају у оквиру стручне праксе, током студирања, а и касније за успешно решавање сложених техничких проблема, да унапређују и управљају производним прoцесима и да ко одгворни људи дају свој пуни допринос развоју нашег друштва.
AТВСС Ниш је добила од стране Европске агенције за образовање, аудио-визуелизацију и културу – EACEA, Повељу ЕРАСМУС+, као потврду и награду за уложене напоре у развоју на пољу интернационализације.
На одсеку се реализује укупно десет студијских програма, пет на основим студијама: Индустријско инжењерство, Друмски саобраћај, Рачунарско-комуникационе технологије и системи, Архитектура и Инжењерство заштите животне средине и пет програма на мастер струковним студијама: Управљање отпадом, Информационе технологије и системи, Грађевинске конструкције и управљање изградњом, Производно информационе технологије и Друмски саобраћај и транспорт.
У складу са са дозволама за рад и уверењима за акредитацију студијских програма, на одсеку Ниш, уписује укупно 330 студената на основним студијама на пет студијска програма.
У новој школској 2024/2025., желимо да заједно са Вама, постигнемо још боље резултате.
Добродошли!
Почетна
Информатор
Конкурс
Пријава на конкурс

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

Индустријско инжењерство
Друмски саобраћај
Рачунарско-комуникационе технологије и системи
Архитектура
Инжењерство заштите животне средине
99
године рада
99
дипломираних
99
студијских програма
99
студената