Пријава на конкурс

  • Пријављивање кандидата у просторијама Одсека Ниш или Одсека Пирот: од 27. до 29. јуна 2022. године од 08 до 14 часова.

  • Полагање пријемног испита 01. јула 2022. године у 10 часова у просторијама Одсека Ниш или Одсека Пирот (кандидат се изјашњава приликом пријаве на конкурс где жели да полаже пријемни испит).

  • Објављивање јединствене ранг листе до 02. јула 2022. године.

  • Објављивање коначне ранг листе до 06. јула 2022. године.

  • Упис примљених кандидата: 7. и 8. јул 2022. године, буџетских студената и 9. јул 2022. године, студената који се сами финансирају.

         

Пријем докумената и одржавање пријемног испита за кандидате који конкуришу на студијске програме Одсека Ниш организоваће се у просторијама Одсека Ниш.

Пријем докумената и одржавање пријемног испита за кандидате који конкуришу на студијске програме Одсека Ниш  може да се организује и у просторијама одсека Пирот ако се за полагање у том Одсеку пријави више од 10 кандидата.

Уз пријаву на конкурс, кандидати подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе фотокопије ових докумената:
– Диплому о положеном завршном испиту,
– Сведочанства свих разреда средње школе,
– Извод из матичне књиге рођених,
– Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита на жиро рачун Школе број:

840-2111666-06
позив на број (одобрење) 02