Пријава на конкурс

  • Пријављивање кандидата у просторијама Одсека Ниш или Одсека Пирот: од 21. до 25. јуна 2021. године од 08 до 14 часова.

  • Полагање пријемног испита 01. јула 2021. године у 10 часова у просторијама Одсека Ниш или Одсека Пирот (кандидат се изјашњава приликом пријаве на конкурс где жели да полаже пријемни испит).

  • Објављивање јединствене ранг листе до 02. јула 2021. године.

  • Објављивање коначне ранг листе до 07. јула 2021. године.

  • Упис примљених кандидата: 8. и 9. јул 2021. године, буџетских студената и 10. јул 2021. године, студената који се сами финансирају.

         

Пријем докумената и одржавање пријемног испита за кандидате који конкуришу на студијске програме Одсека Ниш организоваће се у просторијама Одсека Ниш.

Пријем докумената и одржавање пријемног испита за кандидате који конкуришу на студијске програме Одсека Ниш  може да се организује и у просторијама одсека Пирот ако се за полагање у том Одсеку пријави више од 10 кандидата.

Уз пријаву на конкурс, кандидати подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе фотокопије ових докумената:
– Диплому о положеном завршном испиту,
– Сведочанства свих разреда средње школе,
– Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита на жиро рачун Школе број:

840-2111666-06
позив на број (одобрење) 02