Пријава на конкурс

Уз пријаву на конкурс, кандидати подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе фотокопије ових докумената:
– Диплому о положеном завршном испиту,
– Сведочанства свих разреда средње школе,
– Извод из матичне књиге рођених,
– Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита на жиро рачун Академије број:

840-2111666-06
позив на број (одобрење) 02