Информатор

САДРЖАЈ

– Предговор
– Поздравна реч
– 10 добрих разлога зашто студирати втш ниш
– О нама
– Акредитација школе и студијских програма
– Диплома
– Простор и опрема
– Студентска признања и награде
– Студентска пракса
– Студентски парламент
– Међународна сарадња и студентска размена
– Пријава на конкурс
– Студијски програми – курикулуми
– Примери задатака према програму пријемног испита из математике
– Могући примери задатака за класификациони испит