Информатор

 

САДРЖАЈ

Предговор
Поздравна реч
Разлози зашто студирати наше студијске програме
Акредитација студијских програма
Диплома
Простор и опрема
Студентска пракса
Студентско организовање
Међународна сарадња и студентска размена
Пријава на конкурс
Студијски програми – курикулуми
Основне струковне студије
Мастер струковне студије
Примери задатака према програму пријемног испита из математике
Могући примери задатака за пријемни испит
Решени задаци са раније одржаних  пријемних  испита

 

Преузмите комплетан информатор.