ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Пријављивање кандидата и предаја потребних докумената за упис нa Основнe струковне студије у школској 2020/2021. години, на Одсеку Ниш вршиће се од 21. – 25. јуна 2021. год. у периоду од 8 до 14 часова у амфитеатру А1 у приземљу.

Кандидати који се пријављују лично у Одсеку Ниш, приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе фотокопије ових докумената, и то:

– сведочанства свих разреда средње школе,
– диплому о положеном матурском испиту,
– доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Aкадемије техничко-васпитачких струковних студија број:  840-2111666-06, позив на број 02.,
– кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош.