ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

Припремна настава за полагање пријемног испита из математике одржаће се од 12. до 23. јуна 2023. године у времену од 16:15 до 20:00 часова у просторијама Одсека Ниш.
Припремна настава траје 40 часова а у оквиру припремне наставе биће организован и пробни тест. Кандидати уз пријаву за припремну наставу (https://forms.gle/PE67KhiAVFhK1Wfb7) достављају доказ о уплати износа од 6.000,00 динара на жиро рачун Академије број: 840-2111666-06, позив на број (одобрење) 02-2023. Доказ о уплати послати на мејл: prijemninis@akademijanis.edu.rs.