КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС


ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
РАЧУНАРСКО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И СИСТЕМИ
АРХИТЕКТУРА
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

*Молба за упис на други студијски програм подноси се на формулару који се добија у студентској служби (просторија 109), а подносе се после објављивања коначне ранг листе, односно до суботе 6. јула 2024. године до 13:30 часова, а молбе ће бити разматране у 14 часова у просторији 103 на 1. спрату (Амфитеатар А3) уз обавезно присуство кандидата.

Напомена: Сви заинтересовани кандидати за упис на студијски програм Друмски саобраћај а не желе да мењају студијски програм морају бити лично присутни у суботу 6. јула 2024. год у 14 часова у просторији 103 на 1. спрату (Амфитеатар А3).


ОБАВЕШТЕЊЕ 

Упис примљених кандидата на буџет ће бити 04.07. и 05.07.2024. од 8 до 13 часова.

Потребно за упис:
– оригиналну диплому,
– оригинална сведочанства свих разреда средње школе,
– извод из матичне књиге рођених и копију личне карте ако је са чипом – прочитану,
– две фотографије формата 4,5×3,5 цм
– семестралну уплату (трошкови за индекс, ШВ обрасце, категоризацију, архивирање и обраду података) у износу од 10.000,00 динара на жиро рачун Академије техничко-васпитачких струковних студија, број: 840-2111666-06, позив на број 02

Упис примљених кандидата који сами плаћају школарину ће бити 06.07.2024. од 8 до 13 часова.

Потребно за упис:
– оригиналну диплому,
– оригинална сведочанства свих разреда средње школе,
– извод из матичне књиге рођених и копију личне карте ако је са чипом – прочитану,
– две фотографије формата 4,5×3,5 цм
– семестралну уплату (трошкови за индекс, ШВ обрасце, категоризацију, архивирање и обраду података) у износу од 10.000,00 динара на жиро рачун Академије техничко-васпитачких струковних студија, број: 840-2111666-06, позив на број 02
– кандидати који плаћају школарину, доказ о уплати прве рате школарине у износу од 10.000,00 динара на жиро рачун Академије техничко-васпитачких струковних студија, број: 840-2111666-06, позив на број 02.