Комуникационе технологије

ШТА ИЗУЧАВА?

Студенти се упознају са примењеном информатиком, рачунарском техником, базама података, комуникационим уређајима, мрежама, пројектују помоћу рачунара, одржавају и сервисирају рачунарску, информациону, комуникациону и мрежну опрему, постају специјалисти за мерење и тестирање исте, основних концепата дигиталне радио и телевизијске технике, бежичних и мобилних комуникација, аналогних и дигиталних централа, интегралног техничког обезбеђења простора и објеката, мултимедија, програмских језика.
Овај студијски програм образује студенте за успешно бављење комуникационим технологијама у производњи, одржавању, технологији и експлоатацији средстава рада.


КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Савладавањем овог студијског програма студент стиче следеће компетенције:

  • да пројектује и одржава телекомуникационе системе, сателитску и кабловску опрему,
  • да пројектује, изгради и одржава кабловске дистрибуиране системе, кућне информационе системе, Интернет систем и GPS (Global Position System) системе,
  • да пројектује, примени, одржава бежичне мобилне комуникације, рачунарске мреже, аудио, видео и опрему за надзор и заштиту објеката.


ЗВАЊЕ
Након завршених трогодишњих студија студент стиче звање Струковни инжењер електротехнике и рачунарства.