Петрија Поповић

Припремна настава ми је користила да проценим себе у односу на остале кандидате који су полагали са мном. Током наставе сам упознала неке нове људе, касније колеге. Тада смо доста причали о задацима и размењивали искуства.