Сашка Ђорђевић

Припремна настава ми је помогла да схватим које задатке могу да очекујем на пријемном испиту и на шта посебно треба да обратим пажњу. Објашњења решених примера су ми била од велике користи.