Савремене рачунарске технологије

ШТА ИЗУЧАВА?
Студенти се упознају са примењеном информатиком, рачунарском техником, базама података, комуникационим уређајима и мрежама. Имају могућности да пројектују помоћу рачунара, одржавају и сервисирају рачунарску, информациону, комуникациону, мрежну опрему, постају специјалисти за мерење и тестирање такве опреме. Такође иаму прилику да изучавају мултимедије, програмске језике, програмирање мобилних уређаја, програмирање на WЕБ – у и WЕБ дизајнирање.
Овај студијски програм образује студенте за успешно бављење различитим пословима у информационим технологијама, како у производњи тако и у њиховом одржавању и експлоатацији.


КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Савладавањем овог студијског програма студент стиче следеће компетенције:

  • да програмира апликације,
  • да пројектује, креира и одржава базе података,
  • да пројектује и администрира рачунарске мреже,
  • да инсталира, подешава и одржава рачунарску и мрежну опрему,
  • да програмира на WЕБ –у,
  • да програмира мобилне уређаје,
  • да програмира микроконтролере,
  • да повезује и контролише различите уређаје путем рачунара.


ЗВАЊЕ
Након завршених трогодишњих студија студент стиче звање Струковни инжењер електротехнике и рачунарства.