Акредитације


На захтев Академије техничко-васпитачких струковних студија у Нишу, од 18. јула 2019. године, на основу члана 52. став 2. Закона о високом образовању (“Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закона и 73/18) и Закључка Владе 05-број: 022-12129/2018, Министартво просвете, науке и технолошког развоја издало је ДОЗВОЛУ ЗА РАД Академији техничко-васпитачких струковних студија са седиштем у Нишу, Београдска 18 и може почети са радом ради остваривања првог и другог степена струковних студија.

Дозвола за рад Академије техничко-васпитачких струковних студија у Нишу (број: 612-00-01389/2019-06 од 23.08.2019.)

Решење о допуни дозволе за рад (број: 612-00-00623/2022-06 од 18.04.2022. године)


АКРЕДИТАЦИЈЕ основне струковне студијама ( I степен високог образовања)


ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
– из области индустријског инжењерства и индустријског менаџмента
– Стручни назив – звање: Струковни инжењер индустријског инжењерства


ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
– из области саобраћајног инжењерства
– Стручни назив- звање: Струковни инжењер саобраћаја


РАЧУНАРСКО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И СИСТЕМИ
– из области електротехничког и рачунарског инжењерства
– Стручни назив – звање: струковни инжењер електротехнике и рачунарства


АРХИТЕКТУРА
– из области архитектуре
– Стручни назив – звање: струковни инжењер архитектуре


ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
– из области инжењерства заштите животне средине
– Стручни назив- звање: струковни инжењер заштите животне средине
АКРЕДИТАЦИЈЕ мастер струковне студије (II степен високог образовања)


УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
– из области инжењерства заштите животне средине
– Стручни назив – звање: Струковни мастер инжењер заштите животне средине


ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И УПРАВЉАЊЕ ИЗГРАДЊОМ
– из грађевинског инжењерства
– Стручни назив – звање: Струковни мастер инжењер грађевинарства


ПРОИЗВОДНО-ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
– из машинског инжењерства
– Стручни назив – звање: Струковни мастер инжењер индустријског инжењерства


ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
– из саобраћајног инжењерства
– Стручни назив – звање: Струковни мастер инжењер саобраћаја


ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И СИСТЕМИ
– из електротехничког и рачунарског инжењерства
– Стручни назив – звање: Струковни мастер инжењер информационих технологија и система