Упис


Поштовани будући студенти,

Академија техничко-васпитачких струковних студија – Одсек Ниш (раније Висока техничка школа струковних студија) образује успешне струковне инжењере за потребе привреде и индустрије. Кроз савремен и иновативан приступ учењу, примену модерних технологија, обезбеђујемо нашим студентима практична знања и вештине потребне будућим инжењерима саобраћаја, електронике, рачунарства, машинства, грађевине и заштите животне средине.

Оно што нас посебно издваја од других јесте ангажовање наших студената на практичним пројектима. У оквиру поменутих пројеката студенти решавају практичне проблеме, уче се тимском раду и стичу почетна искуства неопходна, за несметано укључење у  реалне производне процесе. То је један од разлога, зашто сваке године јачамо наше капацитете у погледу опреме, наставних средстава и савремене литературе. Студенти и наставници, увек могу рачунати на пуну подршку у настојањима да унапреде резултате свог рада и сам наставни процес.

Потпуно смо посвећени сарадњи са привредом, интернационализацији, стварању успешних инжењера који својим знањем отварају сами себи врата на тржишту рада. Велики број партнерских уговора са реномираним компанијама, установама и институцијама потврђују наш квалитет.

Звање струковног инжењера, студент може да стекне у року од три године  (180 ЕСПБ), уз један неопходан услов, а то је да активно учествује у наставном процесу, континуално ради на својим пројектним задацима, и буде отворен за стицање нових знања.

Међу првима у Србији, акредитовали шест студијска програма на мастер струковним студијама и, реконструисали добар део простора, отворили нову лабораторију из области заштите животне средине, наши студенти су освојили бројне награде и призања, развили модел стипендирања студената…

У новој школској 2023/2024., желимо да заједно са Вама, постигнемо још боље резултате.